Art Painting

以圖諷刺時事,以畫表達生活。

熱門文章

最新文章

Too fast to live, too young to die|Naughty Neighbour

30/01/2016 下午06:27

〔謎米生活文化〕想起其中一篇編者話的一個故事: 「有一對兄弟,他們的家住在80層樓上。有一天他們外出旅行後回家,卻發現大樓停電了。雖然背着大包的行李,但看來沒有甚麼別的選擇,於是哥哥便對弟弟說:「不用擔心,我們爬樓梯上去吧!」就這樣,他們背着兩大包行李開始爬樓梯。 當爬到20樓的時候,他們開始累了。哥哥說:「背包太重了,不如這樣吧,我們把包包放在這裏,等來電後坐電梯來拿。」故此他們把行李放在了20樓,輕鬆多了,繼續向上爬。

更多>
Share On


學生吸毒?受人操縱?我睇唔到,我淨係睇到今次唔企硬就一定衰硬! |Panini

30/01/2016 下午02:54

 〔謎米Art Painting〕學生吸毒?受人操縱?我睇唔到,我淨係睇到今次唔企硬就一定衰硬!

更多>
Share On


【五圖鑑】沉默的大多數大多數說他們大多數不是沉默的大多數│悠怒

25/01/2016 下午05:38

[謎米政治時事]漫畫為形,五圖作鑑。

更多>
Share On

被一帶一路│悠怒

15/01/2016 下午05:30

[謎米政治時事]梁振英此行,赤化百分百,簡直等於將全數港人利益、糧產、精力上貢憔庭,憔悴個憔,畢竟上面就嚟斷氣。一開此閘,肯定係不歸死路......

更多>
Share On