Michael

香港網台 App 軟件設計人 專業工程師,工作和愛好都係寫 code,被父親一次過掉去所有日漫單行本後開始脫毒,但都係港漫變咗打異形後才算是成功。現在興趣變了手槍射箭,目標係六十歲前去奧運打手槍。

精選提要
Michael,香港網台 App 軟件設計人,專業軟件工程師,工作和愛好都係寫 code,被父親一次過掉去所有日漫單行本後開始脫毒,但都係港漫變咗打異形後才算是成功。現在興趣變了手槍射箭,目標係六十歲前去奧運打手槍。
精選提要
Michael,香港網台 App 軟件設計人,專業軟件工程師,工作和愛好都係寫 code,被父親一次過掉去所有日漫單行本後開始脫毒,但都係港漫變咗打異形後才算是成功。現在興趣變了手槍射箭,目標係六十歲前去奧運打手槍。

Michael,香港網台 App 軟件設計人,專業軟件工程師。一系列文章為你詳細講述成為軟件工程師之路,及如何自毒撚脫毒,繼而成家立室。想成為軟件工程師必看!

 

(二)搵工、面試準備

美國各大科技公司每年都會到世界各地招聘中級以上的工程人員。當招聘部認為一個城市有人才(收到足夠有份量的CV)就會考慮去開招聘會。去年只是我部門的國際招聘會就有加拿大和澳洲幾個大城市、以色列、巴西、台灣、德國(主要請東歐、希臘等的)。要注意的是,美國工作簽證 H1B 每年名額很少,有時內部調職也不夠用,所以你這樣未必入到美國。各大公司在全球數個城市如倫敦、北京、多倫多都有科研實驗室。

決定請你的話,你有居英權可以直接去倫敦做,你只有特區護照的就通常會幫你去加拿大分公司,加拿大高科技業工作簽證大約要三至四個月。

雖然全球招聘,但都係中高級的。所以你剛入行都係最好在美加的大學讀,當地政府都會給國際生在當地找工作的時間,找到就可以即刻簽證工作,加拿大做兩年可以轉移民。

入行面試有幾個方式。最簡單的就係連見都唔見:你做 coop 做得好的話,公司多數會直接比offer 你,所以你返大學讀完最後一年之後就可以隨時上班。我就是這樣做第一份全職工作,而我同班同學大多也一樣。記得當年一個同是香港來的同學,本來準備畢業旅行後另找工作,但我上班第一日見到他的前上司已為他準備好電腦和名牌,我立即打電話叫他快來上班。今天一樣,其實公司請人是一份苦差,有一個夠水平的學生畢業是不可能放過的。

要面試的話,現今大慨只有兩種方式。一種是兩小時見經理和高級工程師,另一種是四小時,分四至五節見不同的工程師和經理。(coop 學生的面試除了時間和見的人數減半外,方式差不多一樣。) 面試和考試一樣需要準備,上網你大約可以找到該公司問題的類型。除了要準備好一般問題(如你的缺點)的答案外,你多少也要在網上或其他同學問到該公司的文化。例如公司文化是顧客至上,你就應該準備好回答你工作經驗中,如何幫助了顧客解決問題。

溝通能力方面,高科技行業十之八九都是移民,所以你不用講漂亮的英文。但你還是一定要表達和溝通得到。

最後準備就是你的學識。你做軟硬件係唔會有人考你微積分和那科讀死人的量子物理學的,但幾科電腦主要科目就一定會問,所以你最好把那幾本教科書由頭溫習一次,起碼要記得重要的理論和做法。例如最最最重要那科 data structure and algorithm,怎樣做 recursion,幾種 tree traversal 方法,linked-list, hashtable, tree, graph 怎樣設計和使用等都一定要識 。而其他三四年級的有關科目也一樣要熟讀。你還要準備在面試中用紙筆寫程式。準備方法是在教科書中找一兩條問題出來,在紙上做一次。

面試中寫程式的要訣是:1.一定要行得通:一個蠢的做法好過一個聰明但係寫錯的。2.一定要寫得簡單,易明,清楚:請你的係要請你一起做那些做不完的工作,無人想增加工作量和幫你執手尾,所以程式寫得清唔清楚絕對係一個關鍵。3.程式要注意細節:專業軟件唔係交功課,所有輸入都要小心處理。4.加入全面測試程序,唔可以只試最簡單的輸入。5.唔明就要問,做唔到更要不停溝通,能否接受教導都是面試評核的細節。

記著:見得你就係想請你,你只要令人覺得你是好的合作伙伴就是成功了。

下次講工程系九男一女又唔 hehe 怎麼辦。

(未完待續)

 

其餘連載:

(一)入學、做 intern / coop

毒撚軟件工程師出頭血淚史 —— (一)入學、做 intern / coop | Michael | 謎米博客

(三)美加大學多女神

毒撚軟件工程師出頭血淚史 —— (三)美加大學多女神 | Michael | 謎米博客

創業(一)

毒撚軟件工程師出頭血淚史 —— 軟件工程師之創業(一) | Michael | 謎米博客

創業(二)

毒撚軟件工程師出頭血淚史 —— 軟件工程師之創業(二) | Michael | 謎米博客

創業(三)

毒撚軟件工程師出頭血淚史 —— 軟件工程師之創業(三) | Michael | 謎米博客

搵食(一)

毒撚軟件工程師出頭血淚史 —— 軟件工程師之搵食(一) | Michael | 謎米博客

Michael,香港網台 App 軟件設計人,專業軟件工程師,工作和愛好都係寫 code,被父親一次過掉去所有日漫單行本後開始脫毒,但都係港漫變咗打異形後才算是成功。現在興趣變了手槍射箭,目標係六十歲前去奧運打手槍。

Share On
Dislike
0
Michael     毒撚     軟件工程師

發表評論