MT Mabel

敢言.兩.性關係

熱門文章

最新文章

告訴無知的人:「我有自慰」│MT Mabel│謎米兩性關係

08/06/2015 下午02:42

「真心問,女仔會唔會自慰?」 「女兒5歲已開始自瀆 ,細個已經搞D咁嘅嘢,大個一定咩都敢搞,怎麼辦?」 竟然會有成年人問出如此問題,我不禁倒抽一口涼氣,憾嘆香港的性教育太貧乏,對「性」的開放度極低......

更多>
Share On