歪畸

I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here.

熱門文章

最新文章

日日都係哈佬喂|歪畸

31/10/2015 下午09:11

[謎米Art Painting]其實香港有咁多妖魔鬼怪,根本日日都係Halloween......

更多>
Share On


外人話事|歪畸

07/10/2015 下午05:57

[謎米Art Painting]其實今次陳文敏事件最關鍵嘅問題係校委會嘅組成方法根本唔合理(校外人士佔校委會成員大多數),反觀外國好多知名大學嘅校委會成員都係以校內人士為主。

更多>
Share On


誠信與公義|歪畸

03/10/2015 上午11:09

[謎米Art Painting]為了「大眾」的「公義」,犧牲「個人」的「誠信」 這種高尚的情操,是那些自私自利的人永遠不會明白的。

更多>
Share On